logo firmy

Główna treść strony

Rynek pracy w 2020 r.

Źródło: www.sxc.hu
Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że w 2020 r. rynek pracy będzie się charakteryzował brakiem stałych miejsc i godzin pracy.
Do najbardziej pożądanych umiejętności i kompetencji należeć będą przekwalifikowalność, mobilność przestrzenna, umiejętność zarządzania wiedzą, znajomość technologii informatycznych, kreatywność i przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole, a także znajomość języków obcych i umiejętność funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym. Za 10 lat dynamicznie rozwijały się będą zawody związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) i koniecznością uporządkowania coraz szerszego strumienia informacyjnego. Ponadto wzrośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju szkoleniowców i trenerów.
Wraz z rozwojem ICT wzrośnie popyt na teleedukatorów, specjalistów edukacji wspomaganej komputerowo, brokerów edukacyjnych czy ekspertów ds. technologii dydaktycznych. Z kolei komplikacja relacji biznesowych i społecznych oraz presja konkurencyjna między pracownikami spowodują, że upowszechni się zawód coacha.HotMoney.pl, Najlepsze zawody za 10 lat, 24 października 2009 r.