logo firmy

Główna treść strony

Szef jest okropny? Pewnie ma problemy w domu

Źródło:

Stephen Courtright, profesor zarządzania z Texas A & M University, przeanalizował wpływ czynników rodzinnych na zachowanie przełożonych wobec pracowników. Jego zdaniem obraźliwe zachowanie szefa to w dużej mierze efekt jego słabej kondycji psychicznej, za co z kolei odpowiadają problemy w domu. Kiedy życie rodzinne staje się zbyt wyczerpujące, wymaga większej niż zwykle uwagi lub pojawiają się jakieś problemy, szef nie jest w stanie skupić się na obowiązkach zawodowych, przez co czuje się słaby i wyczerpany, przestaje się kontrolować i dopuszcza się wobec swoich podwładnych niezbyt poprawnych zachowań.

Aby zbadać związek między problemami w domu oraz nadużyć wobec pracowników, autorzy badania wysłali ankiety do ponad 150 menedżerów średniego szczebla oraz ich podwładnych (wszyscy pracowali w firmach z listy Fortune 500  działających się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie). Szefowie zostali poproszeni o określenie, czy i w jakim stopniu ich problemy rodzinne wpływają na ich zachowanie w pracy i ewentualne nadużycia wobec podwładnych. Podwładni musieli natomiast przypomnieć sobie, jak często szef był wobec nich niemiły.

W drugim etapie badania naukowcy wzięli pod lupę 100 menedżerów średniego i wyższego szczebla z firm obejmujących 20 różnych gałęzi przemysłu w USA. Tym razem przez dwa tygodnie uczestnicy badania codziennie odpowiadali na pytania dotyczące sytuacji rodzinnej (szefowie) i negatywnych zachowań szefa (podwładni).

Analiza danych ankietowych oraz codzienne obserwacje prowadziły do tych samych wniosków -przełożeni, którzy zmagali się z problemami rodzinnymi, byli bardziej skłonni do werbalnego wyżywania się na swoich podwładnych. Z badania wynika również, że większy problem z panowaniem nad swoim zachowaniem obliczu problemów rodzinnych mają szefowe  - być może dlatego, że od kobiet tradycyjnie wymaga się większego poświęcenia dla rodziny i domu, przez co wszelkie nieprawidłowości i konflikty są dla nich trudniejsze do zniesienia i bardziej wyczerpujące psychicznie.

Jak mówi prof. Courtright, równowaga między pracą i życiem rodzinnym jest tak samo ważna dla przełożonych, jak i dla pracowników. Organizacje mają raczej niewielki wpływ na to, co dzieje się w domach szefów i ich podwładnych, ale mogą położyć większy nacisk na umożliwienie zatrudnionym utrzymania równowagi między pracą a życiem pozazawodowym. Firmy mogą również postarać się pomóc menedżerom lepiej kontrolować swoje agresywne impulsy, tworząc bardziej pozytywne środowisko pracy oraz zapewniając im możliwość zrelaksowania się w trakcie przerw w pracy.

 Na podstawie: www.today.tamu.edu