logo firmy

Główna treść strony

Wynagrodzenia w działach HR w Polsce w 2017 roku

Źródło:

Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Dane ogólne
W 2017 roku Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń wypełniło 3 578 pracowników działów HR. Pośród nich było 527 mężczyzn i 3 051 kobiet. Połowa ankietowanych zarabiała w granicach od 3 500 do 6 500 PLN brutto miesięcznie. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 700 PLN brutto.

Miejscowość
Na mapie 1. przedstawione zostały wynagrodzenia w działach HR w wybranych polskich miastach.

Branże
Wykres 1. przedstawia mediany wynagrodzeń w działach HR w różnych branżach.

Poziom zarządzania
W tabeli 1. przedstawiono rozkład wynagrodzeń na różnych poziomach zarządzania w działach HR.

Wielkość przedsiębiorstwa
Tabela 2. zawiera dane na temat wynagrodzeń w działach HR w przedsiębiorstwach o różnej wielkości zatrudnienia.

Stanowiska
Tabela 3. przedstawia rozkład wynagrodzeń na wybranych stanowiskach w działach HR.



press release