logo firmy

Główna treść strony

Cechy osobowości jako wyznaczniki sukcesu na stanowisku

Ludzie Źródło: www.sxc.hu

Warto przekonać kandydata, że udział w teście osobowości nie stanowi  jedynie okazji dla rekrutera do wychwycenia jego słabych stron, ale jest to okazja do dowiedzenia się więcej o sobie dla samego kandydata i wykorzystanie tych informacji w dalszym rozwoju.

W praktyce rekrutacyjnej do badania dyspozycji cech osobowości stosowane są testy psychologiczne, w powszechnym użyciu istnieje także mniej trafna metoda, jaką jest zadawanie pytań dotyczących tego obszaru. Warto pamiętać, że do wykonywania testów psychologicznych konieczne jest posiadanie dyplomu psychologa. Najbardziej powszechnym modelem opisującym naszą osobowość jest model Wielkiej Piątki (Paul Costa i Robert McCrae). Skupimy się na 5 różnicujących wymiarach stworzonych przez autorów Wielkiej Piątki.

Sumienność

Warto w trakcie procesu oceny kandydatów sprawdzić przynajmniej poziomi sumienności kandydata. Sumienność odnosi się zadaniowej sfery życia, określa jak człowiek podchodzi o wyznaczonych celów. Osoba o wysokim stopniu sumienności jest zdyscyplinowana, wytrwała, obowiązkowa, dąży do osiągnięć.

Ugodowość

Kolejnym z wymiarów jest ugodowość, która to odnosi się do jakości kontaktów z innymi. Osoby o wysokim poziomie ugodowości są szczere w kontaktach z innymi, dążą do przyjaznych relacji, wykazują altruizm. Osoby o niskim poziomie ugodowości są nieustępliwe, podejrzliwe, pamiętliwe.

Ekstrawersja

Ekstrawersja natomiast opisuje jak człowiek radzi sobie na polu społecznym, jak bardzo poszukuje kontaktów z innymi ludźmi. Ekstrawertycy cechują się dużą towarzyskością i wysoką aktywnością. Mówi się tu o takich cechach jak: serdeczność, towarzyskość, aktywność, pozytywne emocje, poszukiwanie doznań, asertywność. Osoby o niskiej ekstrawersji to introwertycy odznaczający się dystansem w kontaktach społecznych, wstrzemięźliwością.

Niestabilność emocjonalna

Ten wymiar opisuje sposób reagowania na stres, odbiór własnej osoby, realność postrzegania wydarzeń. Osoby stabilne emocjonalnie są pewne siebie, potrafią opanować stres, adekwatnie postrzegają zagrożenia. Osoby niestabilne są niepewne siebie, hipochondryczne, impulsywne, podatne na zranienie, depresyjne.

Otwartość na doświadczenia

Naszej tendencje do poszukiwania nowych rozwiązań, nastawieniu na działanie, nowe idee, wartości odzwierciedla otwartość na doświadczenia się do. Osoby o dużej otwartości są inteligentne, twórcze, elastyczne w myśleniu.

Co wyznacza sukces w pracy?

Wśród wymienionych najlepszymi predykatorami efektywności w pracy są: ugodowość, otwartość na doświadczenia i stabilność emocjonalna oraz sumienność. Jak wynika z badań wysoka niestabilność emocjonalna (czyli inaczej neurotyzm) utrudnia osiąganie sukcesów. Ekstrawersja i ugodowość powinny pomagać osiągać sukcesy na stanowiskach wymagających kontaktów społecznych (handlowiec, manager). Otwartość na doświadczenia jest ważna w przypadku zawodów wymagających szybkiego uczenia się, ciągłej zmiany (copy writer). Natomiast sumienność pozytywnie wpływa na efektywność, bez względu na zawód.

Pytania dotyczące osobowości kandydata w rekrutacji

Na koniec jeszcze przykłady pytań dotyczących cech osobowości, które można stosować w rozmowie:

1. Proszę opowiedzieć o dwóch ostatnio podjętych, większych zadaniach które Pan/i miał/a realizować. Jak rozpoczął/ęła Pan/i te działania, jak one przebiegały i jak się zakończyły?

2. Czy ma Pan/i przykłady zadań, których nie udało się Panu/i dokończyć?

3. Jak planuje Pan/i swoją pracę?

4. Jak sprawdza Pan/i stopień osiągnięcia celu?Joanna Jasińska
Business Partner
hr compass – rekrutacja, headhunting, doradztwo, szkolenia