logo firmy

Główna treść strony

Prawo pracy

Tytuł

Prawo do kilku świadczeń z Urzędu Pracy jednocześnie

Czy możliwe jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych i stypendium jednocześnie? To jeden z wielu dylematów, z jakimi borykają się osoby bezrobotne.

Innowacyjne miejsce pracy a wypadek przy pracy

Rynek pracy jest w coraz większym stopniu rynkiem pracowników. Pracodawca, aby być postrzeganym przez potencjalnych pracowników jako atrakcyjne miejsce pracy...

Konsekwencje odmowy podpisania umowy o zakazie konkurencji

Umowny zakaz konkurencji, zarówno ten w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu, ma na celu uchronić pracodawcę przed skutkami podjęcia przez pracownika działalności konkurencyjnej.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2017 roku?

Rozstajesz się z pracodawcą i masz niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Do końca umowy nie uda Ci się skorzystać z przysługującego wolnego?

Okres pobierania zasiłku

Standardowo zasiłek przyznawany jest na 6 miesięcy. W uzasadnionych ustawą przypadkach może zostać wydłużony do 365 dni lub dłużej.

Płace w 2017 roku wzrosną o 5%

Sytuacja na polskim rynku pracy jest niejednoznaczna. Mamy do czynienia z najniższymi poziomami bezrobocia od 25 lat – rejestrowany wskaźnik wynosi tylko 8%.

Umowa na zastępstwo

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy, która weszła w życie 22 lutego 2016 roku w kodeksie nie występuje już umowa na zastępstwo. Czy strony nie mogą zawierać już takiej umowy?

Zaległy urlop trzeba wykorzystać do 30 września

Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem pracownika i w trakcie trwania stosunku pracy nie może zostać zamieniony na świadczenie finansowe (ekwiwalent za urlop wypoczynkowy).

Potrącenia z wynagrodzenia

Wyższe wynagrodzenie minimalne oznacza wyższe potrącenia. Sprawdź, ile w tym roku pracodawca może odliczyć od Twojego wynagrodzenia.

Staż pracy może warunkować prawo do emerytury. Propozycja resortu pracy ma rozwiązać problem groszowych emerytur

Resort pracy analizuje kryterium minimalnego stażu pracy, które warunkowałoby nabycie praw emerytalnych.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zatrudnienia

Jakie kwestie dotyczące zatrudnienia najczęściej nurtują pracowników? Sytuacja kobiet w ciąży, warunki zawarcia umowy na czas określony, a może to, jak obliczyć wymiar urlopu?

Procedura powypadkowa

Co należy zrobić w sytuacji wypadku w pracy oraz jakie są obowiązki zakładu pracy i procedury zespołu powypadkowego?

Uprawnienia pracownika w razie wydania błędnego świadectwa pracy

Nierzadko zdarza się, że świadectwa pracy obarczone są błędami i pomyłkami.

Podjęcie działalności niekonkurencyjnej

Czy pracodawca może zwolnić pracownika, który prowadzi własną działalność niepokrywającą się z jego działalnością ?

Staż z urzędu pracy - jak go zorganizować?

Pracodawco, przedsiębiorco chcesz przyjąć osobę, którą przyuczysz do pracy na wybranym stanowisku w swojej firmie? Skorzystaj ze wsparcia oferowanego przez urzędy pracy.

Restrukturyzacja pracodawcy a obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nakłada na pracodawcę obowiązek zatrudnienia pracownika...

Czas pracy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

W stosunku do pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności czas pracy powinien być ustalany w określony sposób. Pracownicy o wszystkich stopniach niepełnosprawności nie mogą pracować dłużej niż 8 godz. na dobę oraz 40 godz. w tygodniu

Dzień wolny, udzielony za pracę w niedzielę, to nie urlop. W przypadku choroby, całkowicie przepada

Jeżeli pracodawca wymaga świadczenia pracy w święto lub w weekend, w zamian za odpoczynek w wybranym dniu roboczym, to zatrudniony nie może odmówić.

Kara dla pracownika – kiedy i za co?

Każdy szef staje kiedyś przed koniecznością ukarania niesubordynowanego, lekkomyślnego lub nielojalnego pracownika. Kodeks pracy wyraźnie wskazuje, jakie kary porządkowe i za jaki rodzaj przewinień może zastosować pracodawca.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce-idą zmiany prawne w kwestii zezwolenia na pracę

Szykują się nowe przepisy dotyczące kwestii zatrudniania cudzoziemców przez polskich pracodawców. A co konkretnie?

Umowa zlecenie od 1 stycznia 2017 roku minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł brutto

Od dnia 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z poźn. zm., dalej „Ustawa”).

Zasady premiowe - co można ustalać samodzielnie, a co trzeba uzgodnić ze związkiem?

Pracodawca ma obowiązek uzgodnić ze związkiem zawodowym regulamin premiowania. Nie wystarczy sama konsultacja - zasięgnięcie opinii związku zawodowego.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Spełnienie warunków otrzymania trzynastki nie zawsze oznacza faktycznie jej wypłatę. Sprawdź, czy masz prawo do trzynastki i czy zostanie Ci wypłacona!

Świadectwa pracy

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców odstępuje od zasady wydawania świadectwa pracy po 24 miesiącach zatrudnienia.

Przyszły rok upłynie pod znakiem zmian w prawie

Coraz większy popyt na pracowników i ich rosnące wynagrodzenia sprawiają, że firmy pośrednictwa pracy notują wyższe obroty.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>