logo firmy

Główna treść strony

UMOWY I KONTRAKTY HANDLOWE w języku angielskim

Data:

25 – 26 czerwca 2009r

Miejsce:

Warszawa

Cel:

Cele szkolenia:

 1. Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie sporządzania/tłumaczenia i interpretacji umów handlowych i kontraktów w języku angielskim
 2. Pokazanie najczęściej popełnianych błędów językowych (pułapek językowych, kolokacji językowych, archaizmów) i efektywnych rozwiązań stosowanych w umowach tworzonych w języku angielskim
 3. Przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowej konstrukcji poszczególnych elementów umów w języku angielskim (zgodnego ze specyfiką języka prawniczego)

Opis:

Korzyści długofalowe dla organizacji:

 1. Podniesienie kompetencji osób odpowiedzialnych za przygotowanie i odczytywanie umów handlowych i kontraktów w języku angielskim, w zakresie prawidłowej interpretacji umów zgodnych z językiem prawniczym
 2. Skrócenie czasu potrzebnego do prawidłowej interpretacji, tłumaczenia lub przygotowania umów w języku angielskim
 3. Możliwość wprowadzenia oszczędności poprzez zmniejszenie liczby zleceń wysyłanych do tłumaczenia (biura tłumaczeń)
 4. Zmniejszenie kosztów związanych z popełnianymi błędami w umowach i koniecznością ponoszenia szkód z tytułu błędnej interpretacji informacji zawartych w umowach, wprowadzania korekt, poprawek, wyjaśnień
 5. Możliwość wypracowania wielu wzorów umów i kontraktów w języku angielskim na potrzeby specyfiki danej branży

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 1. Uzyskanie wskazówek i porad pomocnych do tworzenia różnorodnych wzorów umów i kontraktów w języku angielskim, zawierających poprawną konstrukcję i uwzględniających specyfikę języka prawniczego
 2. Zmniejszenie popełnianych błędów w umowach sporządzanych w języku angielskim
 3. Poznanie najbardziej istotnych zagadnień językowych, zapisów prawnych w umowach, które sprawiają największe trudności
 4. Otrzymanie wytycznych do stosowania, które wyczulą na występujące, istotne różnice pomiędzy językiem prawniczym a tzw. językiem potoczny
 5. Uzyskanie wzorów umów w wersji anglojęzycznej i w wersji polskiej

Więcej informacji >>> http://www.langas.pl/karta.php?id_szo=86

tel. 022 696 80 23, email: szkolenia@langas.pl

Cena:

Kontakt:

Langas Group
ul. Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
www.langas.pl