logo firmy

Główna treść strony

Szkolenie - Efektywność osobista i zarządzanie czasem

Data:

28-29 maja 2009

Miejsce:

Warszawa

Cel:

Jak zdążyć ze wszystkim ?

Cel i zakres szkolenia

Odbiorcy:

Dla managerów i pracowników, którzy chcą podnieść swoją efektywność przez dobra organizację czasu pracy

Korzyści ze szkolenia:

 • Umiejętność określania priorytetów i planowania w codziennej pracy
 • Precyzyjne określanie celów
 • Umiejętność bezkonfliktowego delegowania zadań i organizacji relacji ze współpracownikami
 • Asertywne radzenie sobie z "pożeraczami czasu"

Opis:

 1. Ja i mój czas
  • Czym jest czas i na ile można nim zarządzać? Różnica między „zarządzaniem czasem” a „zarządzaniem sobą w czasie”
  • W jaki sposób można alokować czas?
  • Czy czas zawsze płynie tak samo? Różnice w subiektywnym i obiektywnym odczuwaniu czasu.
  • Jakie mamy zwykle trudności w gospodarowaniu czasem? „Pożeracze czasu”.
  • Uzależnienie od czasu i „zwalniacze czasu”.
  • Pozytywne i negatywne nawyki związane z gospodarowaniem czasem
  • Podstawy pracy nad własnym czasem
 2. Wyznaczanie priorytetów w pracy
  • Reguła Pareto
  • Metoda ABC
  • Matryca Eisenhowera
 3. Zaplanuj swój czas
  • Ustalanie celów
  • Reguły skutecznego planowania
  • Planowanie w różnych perspektywach czasowych
  • Planowanie roczne, kwartalne, miesięczne i dzienne
   • - Metoda Gantta
   • - Metoda ALPEN
   • - Metoda TRZOS
  • Organizacja dnia
   • Przerwy w pracy – jak efektywnie wykorzystać dzień w pracy i jak radzić sobie, gdy inni nam przeszkadzają?
   • Krzywa dobowej wydajności – co to jest i jak ją wykorzystać?
  • Planowanie na piśmie
  • Praca z kalendarzem
  • Narzędzia pomocne w planowaniu czasu
  • Błędy w planowaniu
  • Kontrola planu
 4. Jak stworzyć relacje pozwalające na skuteczną pomoc w swoim środowisku pracy?
  • Komunikacja w miejscu pracy – konstruktywna pochwała i konstruktywna krytyka
  • Cztery płaszczyzny komunikacji i błędy wynikające z niewiedzy nt. różnych płaszczyzn komunikacji
  • Jak wyrażać prośby by słyszeć deklarację pomocy lub jej jasną odmowę?
 5. Asertywna odmowa
  • W jaki sposób stanowczo i bez urażenia drugiej osoby powiedzieć "nie" ?
  • Nauka i ćwiczenie umiejętności asertywnej odmowy
 6. Skuteczne delegowanie
  • Różnica między zadaniem a celem
  • Cechy dobrego zadania
  • Delegowanie narzędziem zarządzania sobą w czasie
  • Dlaczego obawiamy się delegować i co możemy zrobić aby zacząć delegować więcej?
  • Stopnie i reguły delegowania
  • Jak wyznaczyć właściwą osobę do właściwego zadania?
  • Co zrobić, aby delegowanie było skuteczne?
  • Czego delegować nie warto?
  • Najczęstsze trudności napotykane podczas delegowania
 7. Co zrobić, aby mi się tak chciało jak mi się nie chce?
  • Techniki do wykorzystania w aspekcie motywowania się do wprowadzania zmian w zakresie zarządzania sobą w czasie
 8. Narzędzia pomocne w planowaniu czasu.
 9. Indywidualny plan działania

Trenerzy:

Szkolenie prowadzone jest przez długoletnich praktyków biznesu, trenerów o doświadczeniach z wielu sfer życia społecznego, gospodarczego i psychologicznego. Mirosław Słowikowski i Tomasz Curlej są autorami trzech bestsellerów „9 Milowych kroków do sukcesu...", „Charakter na całe życie?" , „Powiedz Stop stresowi...!!!" . Pracowali między innymi dla Deutsche Banku, Narodowego Banku Polskiego, firm Hochland, Johnson & Johnson i wielu innych. Z ich wiedzy stale korzysta „Puls Biznesu", Polskie Radio, goszczą także w programach TVP, TVN i innych. Szkolenia pozbawione są banałów i zbędnej teorii, prowadzone w sposób lekki, interesujący i zabawny. Trenerzy zawsze otrzymują bardzo wysokie oceny Uczestników.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej szkolenia

http://www.high5.com.pl/szkolenia/dla-pracownikow-4/efektywnosc-osobista-i-zarzadzanie-czasem-117.htm

Cena:

1090 zł

Kontakt:

Anna Świderska
022 824 50 25
biuro@high5.pl
www.high5.pl