logo firmy

Główna treść strony

Zarządzanie stresem – warsztaty

Data:

04-05 czerwca 2009

Miejsce:

Warszawa

Cel:

Jak skutecznie panować nad emocjami?

Cel i zakres szkolenia

Odbiorcy:

Szkolenie przeznaczone dla menadżerów i pracowników poddawanych dużej presji, a pragnących zarządzać swoim stresem poprzez używanie praktycznych metod w codziennym życiu.

Korzyści ze szkolenia:

Biorąc udział w szkoleniu uczestnicy będą skutecznie i długotrwale zarządzać swoim stresem, zwiększą kontrolę nad emocjami, zrozumieją mechanizmy powstawania stresu i skutki jego kumulacji, pokonają presję w życiu zawodowym, zmobilizują własny potencjał w walce ze stresem, a tym samym zwiększą swoją efektywność.

Opis:

 1. Istota stresu, czym jest stres?
  • Stres adaptacyjny i interpretacyjny
  • Psychologiczne koncepcje stresu
 2. Stres jako czynnik zaburzający równowagę psychofizyczną
  • eustres i distres, poziom stresu, a skuteczność funkcjonowania
  • twórcze wykorzystanie optymalnego poziomu stresu
 3. Zrozumienie przyczyn stresu
 4. Symptomy ostrzegawcze stresu
 5. Strategie radzenia sobie ze stresem
 6. Dostosowanie strategii eliminacji do typu stresora i osobowości
 7. Techniki antystresowe:
  • Psychofizyczne metody oddziaływania na przyczyny i skutki stresu.
  • Techniki integracji emocji.
  • Praca z gniewem- najsilniejszą emocj
  • Budowanie poczucia wewnętrznej wolności jako najsilniejszego czynnika przeciwdziałania stresowi.
  • Budowanie poczucia wartości.
  • Techniki akceleracji oddechu - natychmiastowa redukcja stresu
  • Oddech połączony- technika codziennej integracji i regeneracji psychofizycznej
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem w zależności od profilu osobowości
  • Sport jako metoda na redukcje skutków stresu.
  • Dieta, suplementy, środki obniżające poziom stresu.
 8. Metody asertywnego porozumiewania się -jak odmawiać, prosić...
 9. Elementy zarządzania swoim czasem i zadaniami
 10. Mój plan na stres- opracowanie indywidualnego planu działania
 11. Stres „menedżerski" - jego źródło i ujemne skutki
  • Organizacja jako źródło stresu organizacyjnego
  • Syndrom wypalenia zawodowego- konsekwencje dla funkcjonowania społecznego jednostki.
  • Jak przeciwdziałać stresowi w sytuacji konfliktu

Trenerzy:

Szkolenie prowadzone jest przez długoletnich praktyków biznesu, trenerów o doświadczeniach z wielu sfer życia społecznego, gospodarczego i psychologicznego. Mirosław Słowikowski i Tomasz Curlej są autorami trzech bestsellerów „9 Milowych kroków do sukcesu...", „Charakter na całe życie?" , „Powiedz Stop stresowi...!!!" . Pracowali między innymi dla Deutsche Banku, Narodowego Banku Polskiego, firm Hochland, Johnson & Johnson i wielu innych. Z ich wiedzy stale korzysta „Puls Biznesu", Polskie Radio, goszczą także w programach TVP, TVN i innych. Szkolenia pozbawione są banałów i zbędnej teorii, prowadzone w sposób lekki, interesujący i zabawny. Trenerzy zawsze otrzymują bardzo wysokie oceny Uczestników.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej szkolenia

http://www.high5.com.pl/szkolenia/dla-pracownikow-4/zarzadzanie-stresem-warsztaty-12.htm

Cena:

1290 zł

Kontakt:

Anna Świderska
022 824 50 25
biuro@high5.pl
www.high5.pl