logo firmy

Główna treść strony

Szkolenie - Profesjonalna prezentacja, autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Data:

22-23 czerwca 2009

Miejsce:

Warszawa

Cel:

Odbiorcy:
Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą wzmocnić siłę i sugestywność swojego przekazu.

Korzyści ze szkolenia:
Biorąc udział w szkoleniu uczestnicy poznają zasady konstruowania prezentacji i metody wywierania wpływu przydatne w prowadzeniu przekonujących wystąpień. Będą potrafili jasno i zrozumiale formułować myśli, budować własny wizerunek zgodny z zaplanowanymi celami ,lepiej dobierać i prezentować argumenty, lepiej wykorzystać sesję pytań, przygotować profesjonalne materiały. Zwiększą kontrolę nad grupą, sobą i sytuacją, zaprojektują i przeprowadzą logiczną, klarowną i skuteczną prezentację.

Opis:

Program:
 1. Przygotowanie do prezentacji/ wystąpienia.
 2. Struktura prezentacji:
  • kluczowe etapy,
  • zasady konstruowania prezentacji,
  • grupy odbiorców,
  • charakterystyka odbiorcy,
  • analiza potrzeb słuchaczy.
 3. Warunki i techniki skutecznej prezentacji.
  • technika siatki
  • technika czterech filarów
  • prezentacje wizualne
  • kompozycje, łącznia
 4. Postępowanie podczas prezentacji.
 5. Umiejętności prezentera.
  • spójny język ciała
  • pozycja wyjściowa i inne typy postaw
  • poruszanie się po sali: duże i małe grupy
  • gesty: rodzaje i użycie
 6. Potrzeby audytorium.
 7. Autoprezentacja - budowanie i wykorzystanie wizerunku w kontaktach biznesowych.
 8. Dramaturgia wystąpienia-sposoby budowania.
 9. Rola głosu w procesie prezentacji:
  • doskonalenie dykcji,
  • intonacja.
 10. Retoryka i techniki argumentacji.
 11. Ćwiczenia usprawniające artykulację.
 12. Ćwiczenia rozluźniające i oddechowe.
 13. Wywieranie wpływu i perswazji na słuchaczy.
  • pozytywna perswazja
  • rodzaj i styl jezyka
  • wykorzystanie pomocy wizualnych
  • "obraz" prezentera
 14. Asertywność w procesie prezentacji.
 15. Kontrolowanie tremy, emocji i konfliktów.
 16. Jak odpowiadać na pytania audytorium.
 17. Techniki angażowania słuchaczy przez treść i formę.
 18. Prezentacja a zagadnienia specyficzne:
  • budowanie zaufania,
  • radzenie sobie z obiekcjami,
  • pytania i prowadzenie dyskusji,
  • trudni uczestnicy
 19. Zasady prezentowania danych.
 20. Tworzenie materiałów wspomagających prezentację.
 21. Kryteria oceny prezentacji.
 22. Indywidualny plan działania.
Metody szkolenia:

interaktywne zajęcia warsztatowe, symulacje, dyskusja panelowa, ćwiczenia indywidualne i grupowe,elementy indywidualnego coachingu, studia przypadków, activity based learning,kamera videotrening

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej szkolenia
http://www.high5.com.pl/szkolenia/dla-pracownikow-4/profesjonalna-prezentacja-autoprezentacja-i-wystapienia-publiczne-30.htm

Cena:

1290 zł

Kontakt:

Anna Świderska
022 824 50 25
biuro@high5.pl
www.high5.pl