logo firmy

Główna treść strony

Szkolenie - Zarządzanie szkoleniami

Data:

24-26 czerwca 2009

Miejsce:

Warszawa

Cel:

Odbiorcy:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się różnymi aspektami polityki szkoleniowej.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy poznają narzędzia wspomagające identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych, realizację i ocenę efektywności szkoleń.
 • Wypracują rozwiązania wspierające politykę szkoleń zorientowanych na rezultaty biznesowe
 • Określą rolę skutecznego menadżera szkoleń.

Opis:

Program:

Moduł I: Analiza potrzeb szkoleniowych

 1. analiza potrzeb szkoleniowych - co to jest luka edukacyjna, jakie są źródła i kryteria potrzeb i gdzie ich szukać (wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu)
 2. przegląd celów edukacyjnych, końcowe efekty możliwe do osiągnięcia dzięki szkoleniom
 3. przegląd różnych sposobów badania potrzeb szkoleniowych w firmie
 4. test dla firmy do analizy potrzeb szkoleniowych
 5. sformalizowane i nieformalne metody badania potrzeb szkoleniowych
  • metoda kwestionariuszowa,
  • metoda samooceny,
  • metoda ankietowa,
  • arkusz priorytetów,
  • metoda uzgodnionych oczekiwań
  • zalety, wady, czas, nakłady, koszty każdej z metod
 6. opracowanie koncepcji badania potrzeb dla swojej firmy
 7. projektowanie efektywnego systemu edukacyjnego firmy w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych, aby środki przeznaczone na kształcenie pracowników stały się zyskiem, a nie kosztem
Moduł II: Budowa budżetu i planu szkoleń
 1. Wystandaryzowana kalkulacja finansowa projektów szkoleniowych.
 2. Budżet w układzie kosztowym i rodzajowym.
 3. Budowanie budżetu proporcjonalnie i kwotowo.
 4. Projektowanie budżetu a podział środków przeznaczonych na szkolenia.
 5. Harmonogram podziału środków.
 6. Zasady sprawozdawania wyników.
Moduł III: Ewaluacja szkoleń - przygotowanie programu oceny podjętych działań
 1. Tematyka oceny szkoleń (zakres).
 2. Efekty kształcenia a strategie oceny.
 3. Projektowanie oceny.
 4. Projektowanie działań okołoszkoleniowych, wzmacniających rezultaty szkolenia.
 5. Określanie pożądanych wyników, poszukiwane efekty szkoleń krótko i długoterminowe, kategorie korzyści, mierniki, standardy.
 6. Ocena bezpośrednia i pogłębiona.
 7. Ocena wartości szkolenia.
 8. Analiza kosztów i korzyści.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej szkolenia

http://www.high5.com.pl/szkolenia/dla-hr-i-kadrowcow-3/zarzadzanie-szkoleniami-105.htm

Cena:

1790 zł

Kontakt:

Anna Świderska
022 824 50 25
biuro@high5.pl
www.high5.pl