logo firmy

Główna treść strony

Szkolenie - Train the Trainer

Data:

18-19 czerwca 2009

Miejsce:

Warszawa

Cel:

Odbiorcy:

Warsztaty Train the Trainer przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników prowadzących szkolenia wewnętrzne w swoich organizacjach. Dostarczają one praktycznych oraz gotowych do natychmiastowego zastosowania narzędzi i wskazówek, jak przygotować efektywne i profesjonalne szkolenie wewnętrzne

Korzyści ze szkolenia:

 • doskonalenie własnego stylu prowadzenia zajęć
 • zrozumienie ról jakie przyjmują na siebie uczestnicy zajęć
 • zwiększenie kontroli nad własnymi reakcjami i zachowaniami
 • zwiększenie efektywności i efektowności szkoleń
 • uporządkowanie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń

Opis:

Program:

 1. Osobisty styl prowadzenia
  • prezentacja stylów i sposobów prowadzenia zajęć
  • role w grupie; wybór własnej roli jako prowadzącego zajęcia
  • niezbędne kompetencje i umiejętności trenera
  • modelowanie postawy profesjonalnego trenera.
 2. Metodyka pracy szkoleniowej
  • style i poziomy uczenia, jak je rozpoznawać u osób indywidualnych i w grupie,
  • jak planować i konstruować do nich przekaz od strony merytorycznej i metodologicznej
  • badanie nastawienia i poziomu motywacji,
  • sztuka wzbudzania zainteresowania imetody aktywizowania grupy szkoleniowej,
  • przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych
  • techniki rozładowujące napięcie w grupie
 3. Jak przygotować szkolenie?
  • elementy analizy potrzeb szkoleniowych
  • jak ustalić cele szkoleniowe?
  • jak opracować program szkolenia?
  • scenariusz szkolenia
 4. Rozpoczęcie szkolenia
 5. Komunikacja w procesie uczenia
 6. Prezentacje w szkoleniu
  • struktura prezentacji
  • postawa prezentera
  • zasady wykorzystania pomocy audiowizualnych podczas prezentacji
  • jak w kilku obrazach przedstawić istotę zagadnienia
 7. Dynamika grupy
  • funkcjonowanie grupy szkoleniowej
  • procesy grupowe.
  • opór - jak rozpoznać, jak zareagować
 8. Sytuacje trudne w pracy trenera.
  • przegląd trudnych sytuacji
  • brak zainteresowania i zaangażowania,
  • brak pytań lub zbyt duża ilość pytań,
  • brak zrozumienia
  • typy trudnych uczestników, ich potrzeby
  • zasady postępowania z poszczególnymi typami
 9. Ewaluacja szkoleń.
  • informacje zwrotne
  • zasady i metody oceny skuteczności i efektywności szkoleń
 10. Wykorzystanie ewaluacji do doskonalenia własnego warsztatuu

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej szkolenia

http://www.high5.com.pl/szkolenia/dla-hr-i-kadrowcow-3/train-the-trainer-112.htm

Cena:

1490 zł

Kontakt:

Anna Świderska
022 824 50 25
biuro@high5.pl
www.high5.pl