logo firmy

Główna treść strony

Szkolenie - Opis i wartościowanie stanowisk pracy

Data:

25-26 czerwca 2009

Miejsce:

Warszawa

Cel:

Odbiorcy:

Szkolenie skierowane jest do menedżerów HR raz pracowników działów personalnych zajmujących się planowaniem polityki kadrowej i systemami wynagrodzeń

Korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenie jest zdobycie przez uczestników umiejętności kształtowania nowoczesnych systemów wynagrodzeń w oparciu o strategie wartościowania stanowisk pracy.

Opis:

Program:

 1. Cele i przedmiot wartościowania stanowisk pracy
 2. Organizacja procesu wartościowania stanowisk pracy
 3. Miejsce wartościowania stanowisk w strategii wynagradzania
 4. Metody i metodologia wartościowania stanowisk pracy 
  • Przegląd wybranych metod wartościowania pracy,
  • Zastosowanie danych rynkowych,
  • Metody ankietowe wyceny, 
  • Metody złożone - wycena modułowa, 
  • Projektowanie metod na miarę,
  • Wybór metody - dostosowanie do organizacji,
  • Wady i zalety metod uniwersalnych
 5. Opis stanowisk pracy
  • Rola i wykorzystanie opisów stanowisk w organizacji
  • Analiza pracy i kompetencje jako podstawa opisów stanowisk pracy
  • Struktura oraz etapy opisu stanowiska prac
 6. Struktura i etapy wartościowania pracy
 7. Jak pracować z wynikami wartościowania?
 8. Budowa tablic płac zasadniczych i wynagrodzeń zmiennych
 9. Efekty wartościowania w polityce ZZL i skutki ekonomiczne

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej szkolenia

http://www.high5.com.pl/szkolenia/dla-hr-i-kadrowcow-3/opis-i-wartosciowanie-stanowisk-pracy-203.htm

Cena:

1190 zł

Kontakt:

Anna Świderska
022 824 50 25
biuro@high5.pl
www.high5.pl