logo firmy

Główna treść strony

Szkolenie - Efektywna sprzedaż

Data:

21-22 maja 2009

Miejsce:

Warszawa

Cel:

Techniki sprzedaży aktywnej

Odbiorcy:

Szkolenie przeznaczone dla handlowców zainteresowanych zwiększeniem efektywności w pracy.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy poznają jak efektywnie stosować poszczególne techniki sprzedaży i prowadzić poszczególne etapy sprzedaży. Przygotują się do prowadzenia rozmów przez telefon i efektywnego pozyskiwania informacji o kliencie. Poznają język korzyści, negocjacji i znaczenie dobrej komunikacji w kontaktach z klientem.

Opis:

Program:

 1. Jak sprzedawać więcej?
 2. Profesjonalny sprzedawca.
  • Zdefiniowanie wizerunku profesjonalnego sprzedawcy.
  • Modelowanie skutecznej postawy i odpowiedniego nastawienia
  • Doskonalenie wizerunku i skuteczności działania poprzez pracę z ciałem, gestykulacją, postawą i mimiką.
  • Wywieranie wpływu i perswazji.
 3. Pozyskiwanie klientów
 4. Otwarcie rozmowy handlowej
  • Źródła potencjalnych Klientów
  • Formy dotarcia i kontaktu z Klientem (list handlowy, telefon, spotkanie)
  • Nawiązywanie pierwszych kontaktów z Klientami
  • Techniki otwierania rozmowy handlowej
 5. Badanie potrzeb Klienta
  • Jak zbierać informacje na temat potrzeb Klientów z dostępnych źródeł rynkowych
  • Umiejętności komunikacyjne w zakresie badania potrzeb Klienta
  • Motywacje zakupowe Klientów
  • Prezentowanie oferty
  • Cecha a korzyść
  • Argumentowanie językiem korzyści
  • Opracowanie listy korzyści dla wybranych produktów Firmy
  • Struktura prezentacji
  • Wykorzystanie materiałów reklamowych.
 6. Odpieranie zastrzeżeń Klientów i ich wykorzystanie w procesie sprzedaży
  • Co to jest zastrzeżenie
  • Podstawowe rodzaje zastrzeżeń
  • Jak pracować z zastrzeżeniami
  • Procedura odpierania zastrzeżeń
 7. Inne trudne sytuacje w sprzedaży i jak je wykorzystać?
 8. Zamykanie sprzedaży
  • Jak identyfikować sygnały kupna ze strony Klientów
  • Podstawowe techniki finalizacji sprzedaży i zamykania rozmowy handlowej
  • Moduł ma na celu doskonalenie umiejętności w zakresie zamykania rozmowy handlowej.
 9. Obsługa po sprzedażny.
 10. Klucze do efektywnej sprzedaży.
 11. Standardy w obsłudze klienta.
 12. Negocjacje handlowe.
  • strategie negocjacyjne
  • przeciwdziałanie presji i manipulacjom
  • zmiana stałych na zmienne przetargowe
  • gry negocjacyjne
 13. Prezentacja handlowa.
  • struktura
  • warunki skuteczności.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej szkolenia

http://www.high5.com.pl/szkolenia/dla-handlowcow-6/efektywna-sprzedaz-66.htm

Cena:

1190 zł

Kontakt:

Anna Świderska
022 824 50 25
biuro@high5.pl
www.high5.pl