logo firmy

Główna treść strony

Nowoczesne zarządzanie zespołem produkcyjnym

Data:

1-2 czerwca 2009 r.

Miejsce:

Warszawa

Cel:

Precyzyjnie zdefiniowana oraz konsekwentnie realizowana strategia jest jednym z warunków osiągnięcia sukcesu. Rozwinięcie umiejętności i poszerzenie wiedzy z zakresu metod zarządzania zespołem produkcyjnym, przyczyni się do efektywnej organizacji pracy zespołu, lepszej komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz przezwyciężenia sytuacji konfliktowych.

Liczne ćwiczenia praktyczne ułatwią weryfikację dotychczasowej wiedzy oraz utrwalą nabyte w trakcie szkolenia umiejętności przywódcze.

Na szkolenie zapraszamy dyrektorów, kierowników, mistrzów i liderów produkcji oraz specjalistów i pracowników działów. Podczas szkolenia omówimy m.in.:

 • jak zostać skutecznym przywódcą zespołu?
 • jak efektywnie planować oraz zarządzać zespołem produkcyjnym?
 • jak precyzyjnie formułować cele oraz tworzyć plan działania dla załogi?
 • jak rozwiązywać problemy związane z komunikacją i konfliktami w grupie?
 • jak zmotywować zespół produkcyjny do włączenia się w proces zmiany?
 • jak być odpornym na niepożądany wpływ i manipulację pracowników?
 • jak skutecznie motywować pracowników?

jak przygotowa

Opis:

Ramowy program:

 1. Rola kierownika produkcji w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 2. Komunikacja w procesie zarządzania zespołem produkcyjnym
 3. Efektywne rozwiązywanie konfliktów
 4. Umiejętność oceny zespołu pracowniczego
  jako podstawowy czynnik rozwoju i doskonalenia
 5. Jak przygotować pracowników na zwolnienia w obliczu kryzysu?
 6. Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 7. Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym
 8. Umiejętność odpowiedniego delegowania obowiązków w zespole produkcyjnym
 9. Motywowanie pracowników - metody finansowe i pozafinansowe

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej szkolenia:

http://www.eurofinance.pl/szkolenie149_nowoczesne_zarzadzanie_zespolem_produkcyjnym

Cena:

1480 zł brutto/netto

Kontakt:

Karolina Rybus
Koordynator Projektu
Dział Szkoleń i Konferencji
Tel.: 22 830 13 10