logo firmy

Główna treść strony

Windykacja i zabezpieczenie wierzytelności w dobie kryzysu - aspekty prawne, skuteczne negocjacje

Data:

1-2 czerwca 2009 r.

Miejsce:

Warszawa

Cel:

W dobie kryzysu brak odpowiednich zabezpieczeń i instrumentów usprawniających windykację wiąże się ze zwiększonym ryzykiem utraty należności z powodu upadłości czy niewypłacalności kontrahenta. Spowolnienie gospodarcze niewątpliwie utrudni ściągalność długów, co stanowić będzie przeszkodę w realizacji planów finansowych firmy i terminowym wykonywaniu zawartych kontraktów.

Podczas szkolenia przedstawimy m.in.:

 • praktyczne zastosowanie Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego
 • źródła informacji majątkowych wobec kontrahentów - nowe możliwości po zmianach w Kodeksie postępowania cywilnego
 • zasady zawierania i konstruowania umów  - postanowienia umowne zapewniające ochronę przed niewiarygodnym kontrahentem
 • zalety i wady poszczególnych rodzajów zabezpieczania wierzytelności
 • zakres odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania - odpowiedzialność spółki, wspólników i członków zarządu
 • metody dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym, gospodarczym i upadłościowym

Opis:

Odpowiemy m.in. na pytania:

 • jak odczytywać pierwsze symptomy wskazujące na konieczność przyjęcia działań windykujących należności pieniężne?
 • jak zwiększyć skuteczność w odzyskiwaniu należności i zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności partnerów biznesowych?
 • jak sprawdzić czy nowy klient jest wiarygodnym kontrahentem?
 • jak zabezpieczyć się przed bezskuteczną egzekucją?
 • jak dobrać zabezpieczenia przy różnych rodzajach transakcji?
 • jakie są sposoby zaspokajania wierzycieli w opcji likwidacyjnej i układowej?
 • kiedy podjąć współpracę z kancelariami windykacyjnymi i wywiadowniami gospodarczymi?
 • jak odzyskać pieniądze nie tracąc klienta?
 • jak profesjonalnie przeprowadzić rozmowę z dłużnikiem?
 • jakie strategie i techniki stosować w negocjacjach windykacyjnych?

Na szkolenie zapraszamy:

 • księgowych, prawników, prokurentów, radców prawnych;
 • osoby zajmujące się    negocjowaniem spłat należności od dłużników; telefoniczną i osobistą windykacją należności; współpracą z działami prawnymi i kancelariami; kierowaniem działem finansowym;    zarządzaniem należnościami;
 • wszystkich, którzy chcą poznać zasady zabezpieczenia i dochodzenia należności

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej szkolenia:

http://www.eurofinance.pl/szkolenie111_windykacja_i_zabezpieczenie_wierzytelnosci_w_dobie_kryzysu

Ramowy program:

 1. Ocena wiarygodności kontrahenta
 2. Zabezpieczenia wierzytelności przedsiębiorstw w dobie kryzysu
 3. Osobiste i rzeczowe formy zabezpieczenia wierzytelności - zalety i wady
 4. Odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania
 5. Przedsądowe dochodzenie należności w obrocie gospodarczy
  - jak skutecznie windykować w obecnej sytuacji gospodarczej?
 6. Zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym i gospodarczym - czyli bezskuteczna egzekucja i co dalej?
 7. Ogólne reguły dochodzenia roszczeń w postępowaniu upadłościowym - nowe prawo upadłościowe i naprawcze
 8. Windykacja jako sytuacja konfliktowa
 9. Podstawy skutecznych, racjonalnych negocjacji windykacyjnych
 10. Profil skutecznego windykatora
 11. Psychologia zachowań dłużnika
 12. Skuteczna komunikacja w sytuacjach windykacyjnych - ćwiczenia
 13. Jak profesjonalnie przeprowadzić rozmowę z dłużnikiem?
 14. Windykacyjna rozmowa telefoniczna - case study

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej szkolenia:

http://www.eurofinance.pl/index.php?szkolenie=122&typ=0

Cena:

1480 zł brutto/netto

Kontakt:

Dominika Zadrożna
Koordynator Projektu
Dział Szkoleń i Konferencji

Tel.: 22 830 13 10
e-mail: d.zadrozna@eurofinance.com.pl
www.eurofinance.com.pl