logo firmy

Główna treść strony

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - CERTYFIKOWANY KURS

Data:

Zajęcia w terminie: 17-18, 24-25 czerwca 2013

Miejsce:

Warszawa

Cel:

Cel kursu: Kurs dedykowany jest wszystkim pracującym lub zainteresowanym pracą w obszarze tzw. „miękkiego" HR. Przekrojowy charakter szkolenia pozwala na zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Należą do nich planowanie rozwoju pracowników, tworzenie profili kompetencyjnych, ocena pracy, zarządzanie szkoleniami oraz rekrutacja i selekcja zawodowa.  

Korzyści dla uczestników: Dzięki metodom aktywnym zawartym w szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania w/w narzędzi w swojej pracy. 

Egzamin: Wszyscy chętni mogą przystąpić do egzaminu końcowego. Ocena z egzaminu (testu pisemnego) zostanie uwidoczniona na certyfikacie ukończenia.

Osoby, które nie zdecydują się przystąpić do egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie.

 

Opis:

Czas trwania: 4 dni. 

Forma zajęć: wykład, krótkie prezentacje, dyskusje, praca w zespołach, burza mózgów. 

Cena kursu: 1900 PLN + 23% VAT

Cena: 1900 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena zawiera: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i lunch.

 

PROGRAM KURSU: 

1.     Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji.

 • Sposoby wzmacniania pozycji działu zasobów ludzkich.
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Organizacja ucząca się w podnoszeniu konkurencyjności firmy.
 • Self management - zarządzanie swoją karierą.

2.     Zarządzanie karierą.

 • Definicja rozwoju i kariery.
 • Dobre praktyki zarządzania karierą.
 • Kontrakt psychologiczny.
 • Programy dla talentów jako skuteczna forma zwiększania przewagi konkurencyjnej - korzyści izagrożenia programów, dobre praktyki, przykłady programów.
 • Kultura organizacyjna, polityka, wizerunek firmy jako kluczowe elementy przyciągania i utrzymania „talentów".
 • Programy sukcesji.

3.     Budowanie systemów kompetencyjnych.

 • Cele, zalety i wady systemów.
 • Kompetencje a kwalifikacje i kapitał ludzki.
 • Definiowanie kompetencji - wskaźniki behawioralne, poziomy spełnienia.
 • Zastosowanie systemów kompetencyjnych.

4.      Rekrutacja i selekcja.

 • Sytuacja na rynku pracy a procesy rekrutacyjne w firmach - dyskusja.
 • Rekrutacja zewnętrzna vs wewnętrzna - wady i zalety.
 • Sporządzanie opisu stanowiska pracy - metodologia, specyfikacja kompetencji, standaryzacja itp.
 • Tworzenie ogłoszeń pracy i poszukiwanie kandydatów.
 • Wybrane metody selekcyjne: trafność i dobór narzędzi, korzyści i zagrożenia: wywiadów kompetencyjnych; testów i kwestionariuszy; ośrodków oceny (AC); analizy CV i referencji .
 • Outplacement jako efektywna forma restrukturyzacji w firmie - kryteria doboru pracowników do zwolnień, komunikacja procesu w firmie, działania osłonowe (szkolenia, pomoc psychologiczna, współpraca z PUP).

5.     Ocena okresowa pracowników:

 • Definicja.
 • Zalety i wady systemu.
 • Zarządzanie przez cele (MBO) - kaskadowanie celów, definiowanie celów (SMART), rozliczanie efektów.
 • Wyznaczanie i ocena kompetencji.
 • Narzędzia zwiększające obiektywizm oceniania.
 • Przeprowadzanie rozmowy okresowej.
 • Wyznaczanie kompetencji do rozwoju.
 • Ocena okresowa, a polityka wynagrodzeń.

6.     Ocena  3600:

 • Definicja.
 • Zalety i wady systemu oceny.
 • Wdrażanie systemu, a kultura organizacyjna firmy.
 • W jakich okolicznościach stosować ocenę 3600.
 • Informacja zwrotna dla ocenianych.
 • Wykorzystanie wyników oceny w działaniach rozwojowych.

7.     Zarządzanie szkoleniami:

 • Definicja - prezentacja, dyskusja.
 • Stosunek do szkoleń w firmach - analiza polityki szkoleniowej.
 • Badanie potrzeb szkoleniowych - metodologia.
 • Funkcje szkoleniowe i metody szkoleniowe - prezentacja, dyskusja.
 • Metody badania efektywności szkoleń - prezentacja, przykłady, ćwiczenia.
 • Tworzenie planu szkoleń (strategia firmy a plan szkoleń, tworzenie budżetu, realizacja i monitoring).
 • Procedura szkoleniowa - elementy i korzyści.
 • Współpraca z firmami szkoleniowymi - dyskusja.

 

Prowadzący: Maria PŁUCIENNIK - Psycholog biznesu, trener i praktyk zarządzania, trener trenerów i kotrener treningu interpersonalnego w oparciu o proces grupowy. Posiada zaświadczenia I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz superwizora treningu interpersonalnego. Zarządza zespołami doradców HR, specjalistów trenerów i asesorów w ramach projektów szkoleniowych oraz rekrutacyjnych dla wielu międzynarodowych organizacji i instytucji państwowych. Prowadzi wykłady oraz wystąpienia w ramach ogólnopolskich konferencji z zakresu nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Publikuje dla E-consulting Agencja Marketingowa, Beck Info Biznes oraz Personel i Zarządzanie. Zapewnia najwyższe standardy pracy zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz wymogami biznesu. Zajęcia przeprowadza w sposób dynamiczny, atrakcyjny i efektywny, łącząc w zróżnicowanych formach pracy potrzeby indywidualne i grupowe. 

 

Informacje dodatkowe i zgłoszenia pod nr telefonu:


22 / 668 50 00

 

Cena:

1900 PLN + 23% VAT

Kontakt:

DOM WIEDZY Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 32 lok. 3
02-661 Warszawa
tel. 022/ 668 50 00
fax 022/ 668 50 55