logo firmy

Główna treść strony

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM DLA MENEDŻERÓW

Data:

23 - 24 czerwca 2009r

Miejsce:

Warszawa

Cel:

Warsztaty rozwijają kompetencje z zakresu zarządzania projektem mające kluczowy wpływ na skuteczność zarządzania operacyjnego.
Podczas zajęć wykorzystujemy szereg przypadków symulacyjnych opartych na przykładzie projektu – m.in. matrycy celów, planu struktury projektu, harmonogramu, budżetu. Uczestnicy otrzymują opis sytuacji, ich zadaniem jest sporządzenie określonych dokumentów ilustrujących założenia projektowe.

Opis:

Umiejętności nabyte podczas szkolenia:

 1. Efektywne określanie celów projektów zgodnych z metodologią SMART dostosowaną do zadań projektowych
 2. Budowa struktury projektu wg zasad umożliwiających przeniesienie metodologii na inne projekty
 3. Wyznaczanie celów poszczególnych etapów projektu, z uwzględnieniem ról członków projektu
 4. Ustalanie kryteriów scoringu projektu
 5. Poznanie zasad kierowania przebiegiem realizacji efektywnego projektu
 6. Umiejętność kompletowania i zarządzania dokumentacją projektu niezbędną do realizacji jego celów
 7. Skuteczne planowanie i ustalanie zakresu prac potrzebnych do terminowego i wysokojakościowego wykonania projektu
 8. Tworzenie parametrów  i mierników projektu
 9. Umiejętność identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla projektu
 10. Metody oceny oraz wyceny ryzyka realizacji projektu
 11. Wyznaczanie obszarów krytycznych dla projektu
 12. Określanie procedur wprowadzania zmian w projekcie
 13. Określanie metod kompensacji zmian
 14. Dokonywanie oceny oraz rozliczanie wykonania projektu

Więcej informacji >>> http://www.langas.pl/karta.php?id_szo=53

tel. 022 696 80 23, email: szkolenia@langas.pl

Cena:

Kontakt:

Langas Group
ul. Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa
www.langas.pl