logo firmy

Główna treść strony

PARP HR eSkills Manager - bezpłatne narzędzie do zarządzania wiedzą i zmianą w HR

Źródło: www.sxc.hu

O przewadze konkurencyjnej krajowych MŚP zaczyna decydować efektywne zarządzanie wiedzą i kapitałem ludzkim w działach HR. Tylko 20% działów HR wdrożyło analizę luki kompetencyjnej kadr w zakresie ICT, pierwszy krok do kompetencyjnego zarządzania wiedzą. W sektorze MŚP w działach HR problem stanowi brak efektywnych narzędzi do gromadzenia i zarządzania wiedzą. W Polsce aż 58% małych firm nie stosuje żadnych systemów wspomagających procesy zarządzania wiedzą - typu ERP, CRM (bardziej zaawansowane rozwiązania typu BI są już prawdziwą rzadkością). Brak dostępu do najnowszych technologii kompetencyjnego zarządzania wiedzą i zmianą stanowi istotną barierę dalszego rozwoju produktywności krajowych firm.

Odpowiedzią na tę sytuację jest bezpłatne, innowacyjne narzędzie PARP HR eSkills Manager, które dzięki zaawansowanym metodom sztucznej inteligencji przeprowadza automatyczną analizę luki kompetencyjnej ICT pracowników oraz całej firmy. Narzędzie, zestandaryzowane i nadzorowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, integruje centralną bazę dostawców szkoleń ICT i standardów certyfikacyjnych oraz automatycznie tworzy ścieżki rozwoju kompetencji ICT względem stanowisk i wykonywanych obowiązków, dokonując przy wsparciu metod sztucznej inteligencji doboru najbardziej optymalnych szkoleń (przy uwzględnieniu czynników takich jak kryteria jakości i certyfikacji, dostępne dofinansowanie ze środków UE tryb realizacji oraz zakres zawartości programowej względem zajmowanego stanowiska i wykonywanych obowiązków). Używanie narzędzia w firmie efektywnie wspiera procesy zarządzania, kontroli i ewidencjonowania rozwoju kwalifikacji kadr, stanowiąc podstawę kompetencyjnego zarządzania wiedzą i zmianą w HR.

PARP HR eSkills Manager działa w modelu chmury, tj. rozproszonej usługi internetowej, dzięki czemu narzędzie jest wolne od konieczności tradycyjnych wdrożeń, instalacji i utrzymania oprogramowania, od ciągłego zarządzania bazami dostawców szkoleń i standardów certyfikacji, czy też od uaktualnień i dbania o kwestie bezpieczeństwa danych.

Więcej informacji na www.eSkills.pl - rejestracja odbiorców: kadr pracowniczych i kadr działów HR oraz kadr kierowniczych jest już otwarta. Każdy pracownik firmy MŚP zarejestrowany do 15.03.2013 roku otrzyma całkowicie bezpłatnie odpowiednio dobrane szkolenia ICT o wartości 900 zł (bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów).

Narzędzie PARP HR e-Skills Manager wdrażane jest w ramach projektu komponentu innowacyjnego PO KL przy współfinansowaniu ze środków EFS i Budżetu Państwa, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu "Rozwiązania jutra w HR" Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w którym projekt narzędzia zajął I lokatę wśród 147 innych zgłoszonych w konkursie projektów.www.eskills.pl