logo firmy

Główna treść strony

Dni wolne za święta przypadające w sobotę w 2014 r.

Za święto, które przypada w sobotę, pracodawca musi wyznaczyć dodatkowy dzień wolny. 

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r., za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy (najczęściej jest to sobota) pracownikowi przysługuje inny dzień wolny. 

Obowiązek oddawania pracownikom wolnego za święto przypadające w dzień wolny inny niż niedziela uchylono po wprowadzeniu w 2011 r. święta Trzech Króli, jednak  NSZZ "Solidarność" zaskarżył ten przepis do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał zgodził się, że nowe zasady naruszają konstytucyjną zasadę równości, ponieważ bezpodstawnie różnicującą liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom. 

W 2014 r. dwa dni ustawowo wolne od pracy - Święto Narodowe Trzeciego Maja i Wszystkich Świętych - przypadają w sobotę. Pracodawca, u którego dniem wolnym jest właśnie sobota, będzie musiał za te święta wyznaczyć dodatkowe dni wolne. 

Pracodawca nie musi udzielać dnia wolnego, gdy święto wypada w niedzielę. Dzień wolny za święto wypadające w dzień wolny od pracy nie przysługuje pracownikom przebywającym na urlopie macierzyńskim oraz na zwolnieniu lekarskim.ES