logo firmy

Główna treść strony

Voice of the Employee, czyli jak lepiej zrozumieć potrzeby swoich pracowników

Źródło: Picjumbo.com

W obecnych czasach każdy nowoczesny pracodawca już wie, że o przewadze konkurencyjnej i rentowności firmy decydują tak naprawdę pracownicy - ich wiedza, doświadczenie, motywacja i zaangażowanie do nieustannej walki o klienta sprawiają, że przedsiębiorstwo może się nieprzerwanie rozwijać.

W życiu każdej firmy nadchodzą takie momenty, kiedy trzeba podjąć ważną decyzję - zmiana siedziby, reorganizacja pracy, rozszerzenie lub zawężenie pakietu oferowanych towarów lub usług, kluczowe zmiany kadrowe.

W praktyce każda tego typu zmiana wywiera pośredni lub bezpośredni wpływ na codzienne funkcjonowanie pracowników w firmie i z całą pewnością nie odbija się pustym echem na postawie podwładnych względem firmy.

Badania wskazują jednak, że polscy pracodawcy niezwykle rzadko zasięgają opinii swoich podopiecznych przed wprowadzeniem nawet najbardziej drastycznych zmian w codziennej rzeczywistości biurowej.

Konsekwencje? Spadek poziomu motywacji i zaangażowania w pracy, pikujące wskaźniki efektywności i nagły wzrost liczby wypowiedzeń.

Dlatego aby mieć pracowników po swojej stronie warto regularnie wsłuchiwać się w ich opinie. W jaki sposób? Przy pomocy narzędzi Voice of the Employee, które wspiera platforma Webankieta, największa polska platforma do tworzenia ankiet online dla HR.

W przeciwieństwie do jednorazowo organizowanych ankiet, Voice of the Employee jest kompleksowym zestawem wzajemnie uzupełniających się narzędzi, cyklicznie pozyskujących informacje ze strony naszych podwładnych:

  • Ocena 360 stopni - pozwala na przeprowadzenie rzetelnej i realistycznej analizy faktycznych kompetencji i umiejętności pracownika, którego planujemy wkrótce awansować i podporządkować mu pozostałą część zespołu.
  • Ocena końcowo-roczna - umożliwia kompleksową ocenę zmian zachodzących w obrębie firmy zdłuższej perspektywy czasowej: zmiana siedziby, nowy zakres oferty firmy, istotne zmiany kadrowe. 
  • Ankieta specjalistyczna (Touchpoint survey) - jest narzędziem pozwalającym na szybką analizę pojedynczego aspektu działalności firmy: jakości onboardingu, exit interview, indywidualne decyzje kadrowe i organizacyjne. 
  • Głos Klienta oczami Pracownika (Voice of the Customer through the Employee) - to zaawansowane rozwiązanie, które umożliwia wprowadzanie zmian w obsłudze klienta w oparciu ocenny wgląd pracowników. 

Warto zatem wsłuchiwać się w głosy naszych pracowników. W końcu to od ich wysiłków zależy przyszłość firmy.Webankieta