logo firmy

Główna treść strony

Flexing style? Czyli jak skutecznie wykorzystać naturalne różnice międzypokoleniowe pracowników, aby przełożyły się na sukces firmy?

Fot.: www.sxc.hu Źródło: www.sxc.hu

Współcześnie, w bardzo wielu organizacjach mamy do czynienia ze swoistym „koktajlem" pokoleniowym. Pokolenie 50 plus, Iksy, Igreki, pokolenie Z - tak zwykliśmy nazywać osoby aktywne na rynku pracy, urodzone na przełomie ostatnich dekad, których często nie łączy ze sobą nic więcej niż tylko praca w tym samym miejscu. Fundamentalne natomiast jest to, że przedstawiciele każdego z tych pokoleń wnoszą unikalne umiejętności i wartości do rozwoju firmy. Kluczem do sukcesu wydaje się kompetentne ich połączenie i wykorzystanie w taki sposób, aby przyniosły one jak najwięcej korzyści. Tego dotyczy koncepcja „flexing style", autorstwa Hillary Pearl, coach.

Co to dokładnie jest koncepcja „Flexing style"?

Koncepcja ta mówi o możliwości wykorzystania ewidentnych różnic międzypokoleniowych w ramach jednego zespołu ludzi, pracujących w tym samym miejscu pracy. Wiąże się również z poszukiwaniem skutecznych rozwiązań, aby wzajemnie dostosować ich odrębne style osobowości i aby stworzyć jak najlepsze środowisko dla kontaktów interpersonalnych, które z kolei przełożą się na jak najlepsze efekty pracy grupowej (poszukiwanie elastyczności, ang. flexibility). Tymi rozwiązaniami mogą być np. zmiany w stylu zarządzania zespołem czy w stylu komunikacji z poszczególnymi członkami zespołu w celu lepszego zrozumienia ich motywacji do osiągania efektów. Kiedy każdy członek zespołu jest traktowany z jednej strony indywidualnie a z drugiej strony na równi z innymi jako potrzebna część „mechanizmu", wówczas wykorzystuje swój prawdziwy potencjał na rzecz pracodawcy.

Elastyczność a wyższy wskaźnik konkurencyjnoścei?

Z mojego doświadczenia wynika, że „flexing style" to prosta i skuteczna strategia na podnoszenie konkurencyjności firmy. Bo czym innym powinna być firma jak nie grupą ludzi, których łączy wspólny cel - stworzenie i sprzedaż produktu, usługi? I tak jak wymaga to połączenia odmiennych sposobów myślenia, zderzenia pomysłów, strategii na sprzedaż, tak wydobycie potencjału z pracowników wymaga elastycznej strategii kierowania zespołem, w tym zróżnicowanej i niezależnej komunikacji do każdego z nich - twierdzi Anna Sarnacka, Master Certified Behavioral Consultant z EFFECTIVENESS. Warto zauważyć, że każde ze wspomnianych pokoleń w określonych sytuacjach wykazuje pewne charakterystyczne tylko dla siebie zachowania, np. pokolenie 50 plus lubi pracę zespołową, potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, nie adaptuje się szybko do zmian etc. (mowa tu o stylu zachowania „S" zgodnie z modelem DISC1), a generację X będzie cechować samodzielność, pragmatyzm, nastawienie na rezultat i najwyższą jakość (styl zachowania „C" zgodnie z modelem DISC).

Jak zmotywować zespół do działania?

Jolanta Mieczkowska-Luto, psycholog, trener biznesu, kierownik Szkoły Trenerów Biznesu INTRA dodaje: Koncepcja „flexing" jest bardzo zasadna w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej; dlatego też w ramach Szkoły Trenerów Biznesu przygotowujemy pracowników HR, managerów, trenerów wewnętrznych do elastycznego zarządzania i komunikacji uwzględniającej różnice między ludźmi - również przedstawicielami różnych pokoleń. Pomocne w tym okazują się narzędzia badawcze, jak na przykład test kompetencji D3 , które odpowiadają na pytania o to, jak skutecznie komunikować się z danym pracownikiem, jak zwiększać jego poziom motywacji i zaangażowania. Co istotne dostarcza również wiedzy, jakie role w zespole są przez pracownika preferowane i jakimi wartościami kieruje się w pracy. To cenna wiedza pozwala na działania wspierające utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i satysfakcji z pracy.

Więcej o stylach DISC na www.effectiveness.plEFFECTIVENESS