logo firmy

Główna treść strony

Dlaczego pracownicy odchodzą?

Źródło:

Do analizy wykorzystano dane z ponad 5 tys. aplikacji osób zmieniających pracę połączone z informacjami o wynagrodzeniach oraz opiniami o pracodawcach. Jak można się było spodziewać, łatwiej utrzymać pracownika, jeśli zapewni mu się możliwości rozwoju kariery oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Okazuje się jednak, że całkiem duże znaczenie ma także kultura organizacyjna i silna marka pracodawcy. Z badania wynika, że na poziom rotacji istotnego statystycznie wpływu nie mają natomiast takie czynniki, jak równowaga między pracą a życiem zawodowym, oferowane benefity i dodatkowe świadczenia, a także osoby zajmujące najwyższe stanowiska w firmie.

Z badania wynika, że z wzrost o jeden punkt w ogólnej ocenie firmy w ratingu pracodawców prowadzonym przez Glassdor (przy pięciostopniowej skali ocen od 1 do 5), zwiększa prawdopodobieństwo, że pracownik rozważający odejście zdecyduje się jednak zostać u  obecnego pracodawcy aż o 4%. Każdy dodatkowy punkt w ocenie kultury organizacyjnej firmy lub oferowanych przez nią możliwości rozwoju zawodowego zwiększa prawdopodobieństwo pozostania o 5%.

Decyzję o odejściu łatwiej jest podjąć pracownikom, którzy utkwili  w martwym punkcie swojej kariery. Badanie Glassdor potwierdza, że stagnacja istotnie wpływa na poziom rotacji pracowników - każde dodatkowe 10 miesięcy przepracowanych na tym samym stanowisku zwiększa ryzyko, że pracownik postanowi rozstać się z obecnym pracodawcą.   

Nie można też zapomnieć o materialnym aspekcie związanym zwykle ze zmianą pracy - z danych Glassdoor wynika, że osoby decydujące się na ten krok w nowej firmie zarabiają średnio o 5% więcej niż w obecnej. Przeprowadzona analiza statystyczna pokazuje jednak, że 10% wzrost wynagrodzenia podstawowego w obecnej firmie zwiększa prawdopodobieństwo pozostania w niej tylko o 1,5%.

Duża rotacja pracowników naraża firmę na wysokie koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych kadr, dlatego pracodawcy powinni skupić się na działaniach, które pozwolą zapobiec odejściom. Z drugiej strony pracodawcy i rekruterzy, którzy mają problem z obsadzeniem jakiegoś stanowiska, mogą zwiększyć swoją skuteczność, próbując dotrzeć do osób zatrudnionych w firmach o niezbyt silnej kulturze organizacyjnej oraz pracowników, którzy od dłuższego czasu zajmują to samo stanowisko.

 Na podstawie: glassdoor.com