logo firmy

Główna treść strony

Pracodawca musi zapewnić odpowiednią temperaturę w miejscu pracyJesienią i zimą pracodawca musi zadbać, by pracownicy nie marzli przy wykonywaniu swoich obowiązków. Temperatura powietrza w pomieszczeniach pracy powinna być odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy, ale nie niższa niż 14°C.

W biurach oraz w pomieszczeniach, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna, temperatura nie może być niższa niż 18°C, a pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz.

Pracowników, którzy wykonują pracę na świeżym powietrzu lub w nieogrzewanych pomieszczeniach, należy zaopatrzyć w wierzchnie okrycia, odpowiednie nakrycia głowy, a także w rękawice, skarpety czy obuwie. Odzież ta powinna posiadać stosowne certyfikaty.

Pracownicy muszą być również chronieni przed zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi i mieć dostęp do pomieszczenia, w którym mogą ogrzać się i zmienić odzież. Temperatura powietrza w takim pomieszczeniu nie może być niższa niż 16°C, a jego powierzchnia całkowita musi wynosić co najmniej 8 m kw. Powinno być ono również zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków.

Pracodawca ma również obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. W porze zimowej musi zapewnić posiłki osobom, które wykonują pracę związaną z wysiłkiem fizycznym, powodując w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet. Gorące napoje przysługują pracownikom przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C. Powinny być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej.

ES