logo firmy

Główna treść strony

Outplacement jako element marketingu personalnego

Źródło: www.sxc.hu

W sytuacji panującej na rynku silnej konkurencji firmy starają się wyróżniać i w unikalny sposób utrwalać w świadomości odbiorców swoją wartość i pozycję. Jednocześnie, kryteria takie jak zasoby finansowe, posiadane środki trwałe lub nawet zasoby informacyjne (know-how) nie pozwalają dostatecznie wyróżnić się na tle innych firm, gdyż jest je relatywnie łatwo powielić. Niezwykle ważnym elementem organizacji, zapewniającym jej niespotykane u innych cechy i wpływającym na wyróżnianie się firmy są kompetentni, doświadczeni i zmotywowani do pracy ludzie. Przedsiębiorstwo, chcąc utrzymać atrakcyjny wizerunek i tym samym przyciągać wartościowych pracowników powinno dbać o satysfakcję z pracy osób w nim zatrudnionych.

Sposobem działania firmy, w którym traktuje się aktualnych oraz potencjalnych pracowników jak swoich klientów i dba o ich zadowolenie jest marketing personalny. Inaczej mówiąc, są to aktywności podejmowane przez firmę w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, nakierowane na tworzenie wizerunku atrakcyjnego, odpowiedzialnego i uczciwego pracodawcy na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy. Spośród wielu jego narzędzi, takich jak planowanie zatrudnienia, motywowanie, ocena pracownika, elementem wartym szczególnej uwagi jest stosowany wobec osób zwalnianych z pracy outplacement - program wsparcia w znalezieniu nowej pracy.

Outplacement to przede wszystkim wszechstronna pomoc udzielana zwalnianym pracownikom, mająca na celu oswojenie byłych pracowników z nową sytuacją, podniesienie poczucia własnej wartości, przygotowanie osób zwalnianych do aktywnego poszukiwania pracy oraz rekomendowanie ich w innych firmach jako wartościowych i wykwalifikowanych pracowników. To jednak także proces zapewniający zminimalizowanie niekorzystnego wpływu redukcji zatrudnienia na osoby pozostające w firmie - zwolnienia pracowników mają negatywny wpływ na motywację oraz zaangażowanie osób pozostających w organizacji, solidnie przygotowany i przeprowadzony proces może to zjawisko ograniczyć.

Działania w ramach programu outplacement są korzystne nie tylko dla pracowników, ale także dla pracodawcy. Mimo, iż traktuje się go przede wszystkim jako pomoc zwalnianym pracownikom, przeprowadzenie tego procesu ogranicza także negatywne konsekwencje redukcji zatrudnienia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Firma, która decyduje się na udzielenie zwalnianemu wsparcia w znalezieniu nowej pracy, rozstaje się z pracownikiem w zgodzie i pozytywnej atmosferze, a tym samym zapewnia sobie płynne i sprawne funkcjonowanie bez przeszkód ze strony zwalnianej osoby. Poza tym, organizacja, która decyduje się na outplacement, kreuje wizerunek firmy otwartej na potrzeby innych, przyjaznej i działającej zgodnie z założeniami etyki biznesu i standardami międzynarodowymi.

Sposób, w jaki firma rozstaje się z odchodzącym pracownikiem jest pewnego rodzaju egzaminem dla jej kultury organizacyjnej. Dbanie o formę zwalniania każdego pracownika ma nie tylko przesłanki etyczne, ale należy je traktować jako pewnego rodzaju inwestycję w wizerunek i pozycję firmy a także w motywację osób w niej pozostających.Patrycja Ściuba
Starsza Asystentka Merytoryczna
BIGRAM S.A.