logo firmy

Główna treść strony

Współczynnik urlopowy w 2014 r.

W 2014 r. współczynnik urlopowy, który służy do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wyniesie 20,83. 

Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z 5-dniowego tygodnia pracy. Otrzymany wynik dzieli przez 12. 

W roku 2014 występują: 52 niedziele, 52 wolne soboty oraz 11 dni świątecznych (w tym 2 wypadające w sobotę, za które należy się inny dzień wolny). W związku z tym wskaźnik wykorzystywany do obliczania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za urlop w 2014 r. dla pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku, w pełnym wymiarze czasu pracy wynosić będzie 20,83. 

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy. Wskaźnik dla pracowników zatrudnionych np. na pół etatu wyniesie zatem 10,41, a dla pracowników pracujących w wymiarze jednej trzeciej etatu - 6,94.ES